Wat Is Boulimia?

Boulimia is een eetstoornis, die ernstige gevaren voor de gezondheid kan betekenen. Voor dat we de officiële definitie van boulimia beschrijven, is het belangrijk een aantal dingen op een rij te zetten.

Alle levende organismen zijn oneindig complex. Het feit dat we bestaan is de grootste wonder die er is. Helaas worden we voortdurend van deze waarheid afgeleid, met name door machtige commerciële belangen, voor wie onzekerheid en angst veel winst oplevert. Er worden miljarden uitgegeven om onrealistische schoonheidsidealen naar voren te brengen – en deze investering levert bepaalde industrien nog meer op aan winst.

Boulimia en de media

Tegenwoordig zijn er veel bedrijven die op een nare manier geld verdienen. Mensen met boulimia zijn een van de vele slachtoffers van deze praktijken – de hele planeet is aan het afsterven door de korte termijn hebzucht van kleine groepen agressieve en oneerlijke partijen. Met name twee industrien zijn verantwoordelijk voor de toename van eetstoornissen zoals boulimia: de schoonheidsindustrie en de voedingsindustrie.

Als je blij bent met je leven, met wie je bent, en met het oneindig complexe wonder van je lichaam, is het minder waarschijnlijk dat je je geld uitgeeft aan onnodige producten. Er is dus een motief voor de schoonheidsindustrie om te zorgen dat je je niet goed voelt over jezelf, zodat je geld uitgeeft aan onzinnige dingen, om je tijdelijk beter te voelen. Door modellen te gebruiken die een specifieke, zeer zeldzame lichaamsvorm hebben, heeft deze industrie ervoor gezorgd dat het letterlijk onmogelijk is voor de grote meerderheid om te voldoen aan het kunstmatige ideaal.

Vaak zijn tijdschriften (voor meisjes en jonge vrouwen) vol advertenties van schoonheidsproducten. Koop die dingen niet! Er zijn zoveel echte dingen in de wereld om van te genieten, waarom zou je geld uitgeven om te kunnen kijken naar een neppe wereld vol advertenties van bedrijven die er op uit zijn consumptie te stimuleren door mensen slecht te laten voelen over zichzelf.

De voedingsindustrie is ook schuldig. Aan ontelbaar veel producten wordt onnodig veel suiker aan toegevoegd. Mensen met boulimia hebben vaak het idee dat ze veel dikker zijn dan werkelijk het geval is. Maar de werkelijkheid is dat de voedingsindustrie veel mensen dik aan het maken is, en zelf een epidemie van suikerziekte aan het veroorzaken is. Er is echt een probleem met het dieet van de meeste mensen. Mensen met boulimia zouden zich mogelijk beter voelen over hun lichaam, als er betere voeding  gegeten zou worden, waardoor er minder slechte gevoel veroorzaakt wordt. De oplossing is simpel. Eet lekker gezond! Eet elke dag een grote salade!

Boulimia geeft een afwijkende zelfbeeld

Boulimia geeft een afwijkende zelfbeeld

Mensen met boulimia eten soms heel snel veel eten (dit wordt soms een ‘vreetbui’ genoemd) en braken het vervolgens weer op. Een “vreetbui” is wanneer iemand een grote hoeveelheid (vaak ongezonde) voedsel opeet in weinig tijd. Het eten wordt weer overgegeven door middel van gedwongen braken, laxeermiddelen, overmatige lichaamsbeweging of vasten.
De officiële medische definitie van boulimia stelt dat er minstens twee vreetbuien per week, gedurende minstens 3 maanden, plaats moeten vinden om de diagnose boulimia te kunnen stellen. Toch is het waarschijnlijk dat sommige mensen symptomen van boulimia hebben zonder geheel te voldoen aan deze exacte criteria.

Mensen met boulimia hebben vaak het gevoel dat ze controle over hun eetgedrag hebben verloren, wat een schuldgevoel oproept. Ze zijn er meestal van bewust dat hun eetgedrag abnormaal is. Boulimia komt het meest voor bij jonge volwassen vrouwen. Mensen met boulimia hebben vaak een normale of bijna-normale lichaamsgewicht, wat anders is dan mensen met anorexia (een andere eetstoornis waarbij helemaal niet wordt gegeten).

Boulimia symptomen

Waarschijnlijk is de eerste, en meest voor de hand liggende, indicatie van boulimia overbezorgdheid met gewicht en lichaamsvorm. Mensen met boulimia zullen proberen eetgedrag van anderen te verbergen. Deze geheimhouding maakt het moeilijk de symptomen vroegtijdig te identificeren: vaak wordt boulimia pas ontdekt wanneer er een ernstige complicatie optreedt. Mensen met boulimia kunnen klagen over algemene zwakte, vermoeidheid, buikpijn en verlies van de menstruele cyclus. Ze kunnen zelfs klagen over braken of diarree zonder daarbij mede te delen deze symptomen zelf veroorzaakt te hebben.

Een lichamelijk onderzoek kan uitwijzen tekenen van chronische vreetaanvallen en overgeven.

Tandproblemen, verlies van tandglazuur, vergrote speekselklieren, en littekens op de knokkels kunnen aanwezig zijn als gevolg van chronische, zelf opgewekte braken. (Bij het overgeven komt maagzuur naar boven, dat zo zuur is dat het zeer schadelijk is voor de tanden.)

Tekenen van ondervoeding of uitdroging kunnen ook aanwezig zijn, zoals een droge huid, verkleuringen in de haren en nagels, zwelling van de onderbenen en voeten, of het verlies van gevoel in de handen of voeten.

Oorzaken van boulimia

Er is niet één exacte oorzaak van boulimia  bekend, maar een aantal factoren lijken boulimia te beïnvloeden.
Studies hebben aangetoond dat eetstoornissen vaker voorkomen bij mensen met familieleden met boulimie dan bij anderen. Schijnbaar bestaat een verband met genetica, maar invloeden van familie (opvoeding) kan ook een belangrijke rol spelen.
Onderzoekers hebben ook ontdekt dat veranderingen in het niveau van de chemische stof serotonine in de hersenen een rol speelt. Serotonine niveaus kunnen ook gerelateerd worden aan de ontwikkeling van klinische depressie.
Deskundigen zijn het erover eens dat culturele invloeden erg belangrijk zijn in de ontwikkeling van eetstoornissen. In onze samenleving ligt veel nadruk op gezondheid, en dun zijn wordt beschouwd als een teken voor optimale gezondheid in de Westerse samenleving.

Boulimia behandeling

Zelfzorg

De meeste mensen met eetstoornissen worden behandeld door artsen en psychologen zonder dat ze in het ziekenhuis opgenomen worden, tenzij een ernstige complicaties ziekenhuisopname verijzen.

Vroege behandeling is belangrijk, omdat na verloop van tijd eetgedrag patronen steeds dieper ingeworteld en moeilijker te veranderen worden. Mensen met boulimia die in vroege stadia van de ziekte behandeld worden hebben een betere kans op volledig herstel dan degenen die al jaren boulimia hebben voordat behandeling begint.

Het is belangrijk dat mensen met boulimia een kring mensen hebben die ze steun bieden, en helpen zorgen dat de eetgewoontes goed zijn, en dat medische afspraken gehouden worden.

Medische boulimia behandeling

De behandeling van boulimia is meestal counseling en gedragstherapie. De meeste eetstoornissen gaan tenslotte helemaal niet over het eten, maar over het gevoel van eigenwaarde en het zelfbeeld. Therapie is het meest effectief wanneer het zich richt op de oorzaken van gedrag, in plaats van op het gedrag zelf.

Individuele therapie, in combinatie met groepstherapie en gezinstherapie, is vaak het beste. Groepstherapie, waar mensen met dezelfde ziekte bij elkaar komen en hun ervaringen delen, lijkt goed te werken. Vaak wordt therapie gecombineerd met het gebruik van antidepressieve medicatie.

Ernstige medische problemen veroorzaakt door een eetstoornis kunnen ook ziekenhuisopname noodzakelijk maken. Elektrolyt onevenwichtigheden zullen worden gecorrigeerd en vloeistoffen kunnen worden bijgevuld: IV voeding kan zelfs nodig zijn. Zelfs wanneer onmiddellijke ziekenhuisopname niet nodig is voor medische behandeling, kan de arts een verwijzing geven naar een psychiatrische inrichting voor evaluatie.

Nabehandeling

Nabehandeling is een essentieel onderdeel van de behandeling van eetstoornissen. Toezicht moet gehouden worden op naleving van: de behandelprogramma voor boulimie, dieet wijziging (zoals calorische restrictie), en het nemen van geplande medicatie.

Laboratorium onderzoek

Laboratoriumonderzoek kan problemen zoals een lage bloedsuiker in kaart brengen. Veel veranderingen kunnen ook optreden bij de hoeveelheden elektrolyten in het lichaam. Lage kalium gehalte, als gevolg van misbruik van laxeermiddelen, komt vaak voor en kan ernstig zijn. Deze en andere veranderingen van de elektrolyten kan leiden tot levensbedreigende verstoringen van het hartritme.

Medische hulp voor boulimia

Elke indicatie dat mogelijk een eetstoornis heeft is reden genoeg om die persoon te laten beoordelen door een arts. Mensen met boulimia hebben over het algemeen een schuldgevoel over hun gedrag en zullen het een geheim proberen te houden – ook van de arts. Er is dus minder kans om boulimia te ontdekken dan anorexia, omdat er een grotere kans bestaat dat het ontkent zal worden.

De huisarts is een goede eerste contact. Deze kan eerst een evaluatie maken om te bepalen of ernstige medische complicatie bestaan. Vervolgens kan de arts verwijzingen naar therapeuten met ervaring in het behandelen van mensen met eetstoornissen.
Boulimia kan leiden tot een aantal ernstige medische aandoeningen die onmiddellijke behandeling vereisen:

Ernstige zwakte of buikpijn moet zo snel mogelijk worden geëvalueerd.

Het braken van bloed kan duiden op een scheur van de slokdarm of maag.

Veel mensen met boulimie lijden ook eveneens aan klinische depressie. Alle gedrag en alle uitspraken die kunnen suggereren dat iemand zelfmoord overweegt is reden genoeg om die persoon meteen te laten evalueren.